fragments from animation sinse 1995

....gorlo

 

kon-tiki

 

 

  metamorfosis

 

gold egg